Dospělí

Kdy navštívit ambulanci klinické logopedie

Jestliže váháte, zda v dospělém věku navštívit klinického logopeda, věřte, že na zahájení logopedické péče není nikdy pozdě. Jsme připraveni Vám pomoci a v maximální možné míře se snažit o rozvoj Vašich komunikačních schopností.

Jestliže Vás trápí potíže s výslovností, neplynulosti v řeči či jiné komunikační obtíže a na logopedii jste chodili již v dětství bez viditelného efektu či máte na toto období špatné vzpomínky, nezoufejte. Každý terapeut preferuje jiný přístup a používá jiné metody, proto se neváhejte na nás obrátit. Možná právě společně najdeme tu pravou cestu za lepší komunikací.

Služby ambulance

Dospělým klientům v naší ambulanci nabízíme pomoc při následujících obtížích:

Při práci s dospělými považujeme za nejdůležitější pracovní materiály přizpůsobené věku klienta. Samozřejmostí je respektující a motivující přístup a klidné pracovní prostředí naší ambulance, ve kterém se naši klienti budou cítit příjemně.

Průběh návštěv

Na první návštěvě v úvodu společně probereme důvod Vašeho příchodu a Váš náhled na komunikační obtíže, které trápí Vás a nebo Vaše dítě. Společně probereme Vaše očekávání a popovídáme si o možnostech efektivní terapie. Poté bude následovat samotné vyšetření a diagnostický závěr, na základě kterého si stanovíme plán terapie a společně se domluvíme na vhodné frekvenci a délce dalších návštěv. Vhodnou délku jednotlivých sezení (30, 45 nebo 60 minut) navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta na základě vstupního vyšetření. Délku i frekvenci návštěv lze po domluvě přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem.

Na dalších sezeních se již budeme věnovat individuální terapii.

Celková doba každé návštěvy zahrnuje kromě samotné terapie také úvodní rozhovor a závěrečnou konzultaci včetně naplánování dalšího termínu Vaší návštěvy.

Prosíme o dochvilnost, termíny jsou objednávány na přesný čas.

Domluvené termíny jsou závazné. V případě, že se nebudete moci na Váš termín dostavit (např. z důvodu nemoci), prosíme o zrušení návštěvy alespoň 24 hodin předem, aby termín mohl využít jiný klient.