Ceník

Vstupní logopedické vyšetření (první návštěva, 60 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku a zhodnocení stavu, sestavení individuálního plánu terapie, vypracování odborné zprávy) 1000,- Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 450,- Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 600,- Kč
Individuální logopedická terapie 60 min 800,- Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 300,- Kč
Vypracování logopedické zprávy 350,- Kč
Logopedická depistáž v MŠ (orientační vyšetření dětí v MŠ z hlediska potřeby logopedické péče) dle domluvy s MŠ

Tento ceník je platný od 1.9.2020.

Smluvený termín logopedie je závazný - v případě neomluvené absence či absence omluvené později než 24 hodin předem si zdravotnické zařízení bude účtovat storno poplatek za neomluvenou terapii ve výši ceny smluvené návštěvy (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění).

Naše ambulance klinické logopedie aktuálně není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Díky tomu naši klienti nečekají na první návštěvu dlouhé měsíce a nejsou limitováni počtem ani délkou následných návštěv. Našim klientům jsme schopni vždy nabídnout nejbližší volný termín návštěvy a termíny také v odpoledních hodinách.

Součástí všech uvedených cen jsou vždy pracovní materiály sestavené přímo na míru klienta.

Potřebnou délku a frekvenci terapií navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta, které se odvíjejí od druhu a stupně poruchy řečové komunikace či schopnosti spolupráce klienta na sezení. Po domluvě je však možné naši ambulanci navštěvovat i častěji, dle Vašeho přání.