Ceník

Vstupní logopedické vyšetření (první návštěva, 60 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku a zhodnocení stavu, sestavení individuálního plánu terapie, vypracování odborné zprávy) * 1100,- Kč
990,- Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 350,- Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 500,- Kč
Individuální logopedická terapie 60 min 650,- Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 200,- Kč
Vypracování logopedické zprávy 300,- Kč
Logopedická depistáž v MŠ (orientační vyšetření dětí v MŠ z hlediska potřeby logopedické péče) dle domluvy s MŠ

Tento ceník je platný od 1.1.2020.

* Od 1.1. do 29.2.2020 pro nově se registrující klienty 10% sleva na vstupní logopedické vyšetření.

Naše ambulance klinické logopedie aktuálně není ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Díky tomu naši klienti nečekají na první návštěvu dlouhé měsíce a nejsou limitováni počtem ani délkou následných návštěv. Našim klientům jsme schopni vždy nabídnout nejbližší volný termín návštěvy a termíny také v odpoledních hodinách.

Součástí všech uvedených cen jsou vždy pracovní materiály sestavené přímo na míru klienta.

Potřebnou délku a frekvenci terapií navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta, které se odvíjejí od druhu a stupně poruchy řečové komunikace či schopnosti spolupráce klienta na sezení. Po domluvě je však možné naši ambulanci navštěvovat i častěji, dle Vašeho přání.